مسافران تخلیه شدند.

زمان: امروز، یکشنبه، 4 فوریه 2024
مکان: یکی از ایستگاه‌های قطار توکیو
نوع حادثه: انفجار مهیب
پیامدها:
توقف حرکت قطارها برای ساعاتی
تخلیه مسافران
توقف حرکت قطارها برای ساعاتی
تخلیه مسافران