وزارت اطلاعات نیز چند روز قبل از این، تعداد قابل توجهی از جاسوسان و تروریستهای رژیم صهیونیستی را در ایران و ۲۸ کشور جهان شناسایی کرده بود.

تعداد دقیق جاسوسان و تروریستهای بازداشت شده مشخص نیست.
اطلاعات بیشتری درباره نوع عملیات خرابکاری که قصد انجام آن را داشتند، در دست نیست.
مشخص نیست که مرکز هدایت کننده این جاسوسان در جمهوری آذربایجان چه ارگانی است.