حجم آتش بسیار بالا است و سقف برخی سوله‌ها ریخته است.