مدیریت بحران استان تهران به مردم هشدار داد که از تردد در مسیرهای کوهستانی پایتخت خودداری کنند.

سازمان هواشناسی هشدار زرد صادر کرده است.
این هشدار به دلیل احتمال بارش برف و باران، کولاک و لغزندگی جاده‌ها صادر شده است.
از مردم خواسته شده است که از تردد در مسیرهای کوهستانی خودداری کنند.