در نشست سران قوا، بر نصب‌العین قرار گرفتن رهنمودهای مقام معظم رهبری برای برگزاری انتخابات پرشور و اخلاقی تأکید شد.

در نشست سران قوا، برگزاری انتخابات پرشور، سالم و اخلاقی با تأکید بر نصب‌العین رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وزیر اطلاعات گزارشی از رصد تحرکات داخلی و خارجی مرتبط با انتخابات ارائه داد.رؤسای قوای قضائیه و مقننه بر همکاری با دولت در برگزاری موفق انتخابات تأکید کردند.