پرواز شماره ۲۳۴۱ هواپیمای پویا از شیراز به تهران به دلیل وجود چند قلاده سگ در مسیر باند فرود، نتوانست در فرودگاه مهرآباد فرود بیاید و پس از ۸۵ دقیقه معطلی در آسمان، دوباره به شیراز بازگشت و بعد از ۱۲۰ دقیقه پرواز در نهایت در فرودگاه شیراز به زمین نشست.

این اتفاق در روز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ رخ داد.
پس از ۸۵ دقیقه معطلی در آسمان، کمک‌خلبان دلیل عدم فرود را وجود چند قلاده سگ در مسیر باند فرود اعلام کرد.
هواپیما پس از بازگشت به شیراز، ۱۲۰ دقیقه دیگر در آسمان معطل ماند و در نهایت در فرودگاه شیراز به زمین نشست.