وزیر ارتباطات اعلام کرد که نرخ اتصال روستاهای سیستان و بلوچستان به اینترنت پرسرعت از ۵۸ درصد به ۹۱ درصد افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات اعلام کرده است که درصد اتصال روستاهای سیستان و بلوچستان به اینترنت پرسرعت به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.این افزایش به معنای پوشش گسترده‌تر این مناطق از نظر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.