وزش باد شدید تا خیلی شدید در نیمه جنوبی و ارتفاعات تهران در عصر امروز

سازمان هواشناسی استان تهران این خبر را اعلام کرده است.
زمان وزش باد شدید از عصر امروز خواهد بود.
مناطق تحت تاثیر شامل نیمه جنوبی و ارتفاعات تهران است.