تردد در تمام راه‌های استان البرز به جز محور جدید هشتگرد-طالقان

زمان ریزش بهمن: صبح امروز
محل ریزش بهمن: محدوده خرگوش دره جاده چالوس
اقدامات انجام شده: پاکسازی سریع مسیر توسط راهداری
وضعیت فعلی تردد: تردد در جاده چالوس و سایر راه‌های استان البرز به جز محور جدید هشتگرد-طالقان برقرار است.