خلاصه خبر:
تهران در رتبه‌بندی کیفیت زندگی بین ۱۰۰۰ شهر جهان، در جایگاه ۷۴۵ قرار گرفت.

جزییات خبر:
بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه آکسفورد که ۱۰۰۰ شهر از ۱۶۳ کشور جهان را با شاخص «کیفیت زندگی» ارزیابی کرده، تهران در جایگاه ۷۴۵ قرار دارد. این شاخص شامل معیارهایی مانند درآمد خانوارها، نابرابری، هزینه مسکن، خدمات رفاهی و تفریحی، و سرعت اینترنت است.