هدف این رزمایش تأمین امنیت منطقه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران این خبر را اعلام کرد.
هنوز تاریخ دقیق رزمایش و محل برگزاری آن مشخص نشده است.