ایشان جلوگیری از نقش شتاب‌دهندگی خواص در جامعه و ایجاد تردید و تعلل در آنان را مهم‌ترین برنامه دشمن دانستند.

رهبر انقلاب در این دیدار به نقش‌آفرینی نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس و پس از آن اشاره کردند.
ایشان همچنین به بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی (ره) در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ اشاره کردند.
رهبر انقلاب به برنامه‌های دشمن برای خواص اشاره کردند و گفتند: "جبهه دشمن برای خواص برنامه دارد و مهم‌ترین برنامه آنها، جلوگیری از نقش شتاب‌دهندگی خواص در جامعه و ایجاد تردید و تعلل در آنان است."