دبیر جشنواره فیلم فجر نامزدهای بخش جلوه‌های بصری سودای سیمرغ را اعلام کرد.

نامزدهای بخش جلوه‌های بصری سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر عبارتند از: