دادستانی تهران پرونده قضایی برای یک مجری و بازیگر به دلیل انتشار مطلبی توهین‌آمیز و هتاکی تشکیل داده است، همچنین به مدیرمسئول یک روزنامه تذکر ابلاغ شده است.

دادستانی تهران به دلیل انتشار مطلبی که به برهم زدن امنیت روانی جامعه، توهین و هتاکی می‌پردازد، برای یک مجری و بازیگر پرونده قضایی تشکیل داده است.همچنین به دلیل شیطنت یک روزنامه، تذکر لازم به مدیرمسئول آن ابلاغ شده است.