ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، آمریکا را به عنوان «جمهوری موز» نامیده و انتقادات شدیدی به دولت بایدن وارد کرده است.

ترامپ اظهار داشته که هیچ کس هرگز از تجربیات و مخالفت‌هایی که او داشته است، عبور نکرده است.او انتخابات را به عنوان مهمترین انتخابات در تاریخ آمریکا توصیف کرده و بایدن را بدترین رئیس‌جمهور در تاریخ کشور خوانده است.او معتقد است که آمریکا با یک سیستم فاسد روبرو است و بایدن کشور را به نابودی می‌کشد و اجازه می‌دهد تا تروریست‌ها به آمریکا نفوذ کنند.ترامپ ادعا کرده است که آمریکا در بحران مرزها و تورم به وجود آمده است و به جمهوری موز تبدیل شده است.