رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه را برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی ممنوع کرد.

این دستور به منظور شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی صادر شده است.
اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی برای انجام تراکنش‌های بیش از سقف تعیین شده باید نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.
این محدودیت شامل کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود.