هنوز جزئیات بیشتری از این حمله، از جمله عاملان آن، منتشر نشده است.

شبکه الجزیره به نقل از منابع محلی سوریه این خبر را منتشر کرده است.
نوع و تعداد جنگنده‌های مهاجم و همچنین تلفات و خسارات احتمالی این حملات هنوز مشخص نیست.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.