خلاصه خبر:
بازگشت حاجی‌ها به ایران از دوم تیرماه آغاز می‌شود.

جزییات خبر: