با وجود تهدیدها و تحریم‌ها، ملت ایران به موفقیت‌های زیادی دست یافته و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرده است.

رئیسی در جمع سفرای خارجی مقیم ایران گفت: «میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم و ترک نخواهیم کرد. همواره برای تبیین مواضع خود اقدام کرده‌ایم، هم برای آژانس و هم برای کشورهایی که می‌خواهند بدانند ایران از قدرت هسته‌ای در چه مسیری استفاده خواهد کرد، انحرافی هم وجود نداشته است.»
وی افزود: «اما آنها به جای اینکه منطق ما را بپذیرند، روزی جنگ‌ها را بر ما تحمیل کردند امروز هم تحریم‌ها را بر ما تحمیل می‌کنند. جنگ برای بازداشت جمهوری اسلامی از اهداف و از حرکت اتقلابی خود کارساز نبود، امروز هم تحریم‌ها نتوانسته جلوی پیشرفت کشور را بگیرد.»
رئیسی با اشاره به دستاوردهای ایران در سایه تهدیدها و تحریم‌ها گفت: «علیرغم تهدیدها و تحریم‌ها ملت ما توانسته به موفقیت‌های زیادی دست یابد و در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی داشته‌ایم.»
وی در پایان گفت: «ملت ما توانستند تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنند.»