وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت ۳ نفر در دو پرونده جداگانه به اتهام انتقال فناوری و اطلاعات حساس به ایران و چین خبر داد.

دو شهروند ایرانی در نیویورک به اتهام صادرات تجهیزات صنعت هوافضا به ایران بدون مجوز، بازداشت شدند.
یک مرد در کالیفرنیا به اتهام سرقت اسرار تجاری مرتبط با شناسایی و ردیابی موشک‌ها، بازداشت شد.