در سه سال گذشته، تولید گاز و نفت در ایران بهبود یافته و افزایش قابل توجهی در ظرفیت‌های تولید و پالایش انجام شده است.

تولید ۵۳ میلیون متر مکعب گاز خام افزایش یافته و ۵۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید اضافه شده است.بیش از ۱۵۵ پروژه با ارزش ۱۳۴ میلیارد دلار در بخش صنعت نفت و گاز به بهره‌برداری رسیده‌اند.رشد ۶۰ درصدی تولید نفت از ۲.۲ میلیون بشکه به ۳.۶۷ میلیون بشکه در روز انجام شده است.۲۷۰ هزار بشکه به ظرفیت پالایشی نفت اضافه شده است.تا کنون نزدیک به ۱۱.۵ میلیون متر مکعب گاز همراه جمع آوری شده و در دو ماه آینده، به این عدد ۴.۵ میلیون متر مکعب اضافه خواهد شد.