نتایج اولیه نوبت اول آزمون سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان برای سال ۱۴۰۳ توسط سازمان ملی سنجش اعلام شد.

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، نتایج علمی شرکت‌کنندگان در آزمون‌های نوبت اول سراسری و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان را منتشر کرد.این آزمون‌ه