نامزدهای دریافت سیمرغ جشنواره فیلم فجر در بخش‌های نقش اول مرد و نقش اول زن معرفی شدند.

نامزدهای نقش اول مرد: