برخی منابع خبری مدعی انفجار در منطقه الخضراء هستند.

هنوز اطلاعات دقیقی از محل دقیق انفجار و تعداد قربانیان و مجروحان در دست نیست.
برخی منابع خبری از وقوع چند انفجار خبر می‌دهند.
نوع انفجار و عاملان آن هنوز مشخص نیست.