معاون بانک‌مرکزی ایران اعلام کرد که سپرده‌های بانکی با نرخ سود غیرقانونی باید ابطال شوند.

معاون بانک‌مرکزی بیان کرد که سیاست بانک‌مرکزی بر اساس دستورالعملی است که در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است، و حداکثر نرخ سود در نظام بانکی باید ۲۲.۵ درصد باشد.او اظهار داشت که هر گونه نرخ سود بالاتر از این مقدار غیرقانونی است و سپرده‌هایی که با این نرخ‌های غیرقانونی قرارداد شده‌اند، باید ابطال شوند.