برگزاری اولین آزمون استخدامی ویژه برای افراد دارای معلولیت توسط سازمان بهزیستی کشور انجام شد.

رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که برای اولین بار آزمون استخدامی خاص برای افراد معلول برگزار شده است.تعداد ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند.از این تعداد، پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۳۰۰ نفر در ۴۶ دستگاه دولتی استخدام شوند.