این محموله شامل دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام زیستی، پتو، چادر و ... است.

این کشتی حامل کمک های مردمی ایران است که توسط جمعیت هلال احمر جمع آوری شده است.
این دومین محموله دریایی کمک های ایران به غزه است.
محموله شامل اقلام ضروری مانند دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام زیستی، پتو و چادر است.