مهاجمان: علیرضا جهانبخش، سردار آزمون

احتمال دارد که اسکوچیچ در این بازی از سیستم 3-4-3 استفاده کند.
در این سیستم، میلاد محمدی و محمد محبی به دلیل مصدومیت غایب خواهند بود.
سردار آزمون و علیرضا جهانبخش در خط حمله بازی خواهند کرد.