زنان ایرانی بر روی سکوی اول مصرف لوازم آرایش در جهان قرار دارند.

ایران به عنوان کشوری با بیشترین مصرف مواد آرایشی در جهان شناخته می‌شود.بیش از ۸۰ درصد این محصولات در بازار بهداشتی نبوده و دارای مشکلات بهداشتی هستند.مدیرکل امور فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو هشدار داده است که استفاده از مواد اولیه با گرید صنعتی و فلزات سنگین برای کاهش هزینه تولید لوازم آرایشی غیر قانونی و بسیار خطرناک است.