وضعیت جوی و ترافیکی در محورهای شمالی ایران در حال حاضر چگونه است؟

در محور چالوس از بیلقان تا پورکان و همچنین در محور هراز در محدوده پلور، گزارش شده است که ترافیک بسیار سنگین است.در محور فیروزکوه و آزادراه‌های تهران - شمال و قزوین - رشت (رفت و برگشت)، تردد خودروها به طور روان ادامه دارد.محورهای شمالی هیچ مداخلات جوی خاصی ندارند و وضعیت هوا مناسب است.