ایشان پیش‌برندگی و قدرت تحول‌آفرینی نیروی هوایی را نمونه‌ای روشن از کارآمدی عناصر مؤمن دانستند.

رهبر انقلاب در این دیدار به سابقه ارتباط خود با برخی از عناصر مؤمن در نیروی هوایی پیش از انقلاب اشاره کردند.
ایشان به وابستگی شدید نیروی هوایی به آمریکا در دوران پهلوی اشاره کردند و گفتند: "رؤسای نیرو، ابزارها، جنگنده‌ها و تجهیزات نیروی هوایی متعلق به آمریکا بودند و اختیار فرماندهان نیز دست آمریکا بود."
رهبر انقلاب به نقش عناصر مؤمن در تبدیل نیروی هوایی از آمریکایی به ایرانی اشاره کردند و گفتند: "این عناصر، نیروی هوایی را ایرانی کردند، ایرانی شد. فرمانده‌اش ایرانی، عناصرش ایرانی، تصمیم‌گیرهایش ایرانی، تجهیزاتش ایرانی، بله ساخت آمریکا بود اما مال ایران بود، دیگر جرأت اینکه دست بزنند را نداشتند."
ایشان پیش‌برندگی و قدرت تحول‌آفرینی نیروی هوایی را نمونه‌ای روشن از کارآمدی عناصر مؤمن دانستند.