معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد که اگر فرآیند تقسیم سود سهام عدالت متوفیان تا ۱۰ اسفندماه به پایان برسد، سود سهام عدالت امسال و سال‌های گذشته به حساب آنها واریز خواهد شد.

هنوز فرآیند تقسیم سود سهام عدالت متوفیان به طور کامل به پایان نرسیده است.
وراث متوفیان برای دریافت سود سهام عدالت، باید تا ۱۰ اسفندماه نسبت به تکمیل مدارک و مراحل قانونی اقدام کنند.
در صورت تکمیل مراحل قانونی تا تاریخ تعیین شده، سود سهام عدالت امسال و سال‌های گذشته به حساب وراث واریز خواهد شد.