اکرم عفیف گل اول قطر را به اردن زد و نتیجه ۱-۰ به نفع قطر شد.

اکرم عفیف، بازیکن تیم ملی قطر، گل اول بازی را به اردن زد و قطر را با نتیجه ۱-۰ پیش انداخت.