مهرداد محمدی، بازیکن تیم استقلال، به دلیل تخلفات انضباطی، محکوم به پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از حضور در مسابقات فوتبال شد.

حمیدرضا رجبی، مربی تیم استقلال، به پرداخت ۲ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.حسین بادامکی، معاون ورزشی پرسپولیس، نیز به پرداخت همین مبلغ جریمه نقدی محکوم شد.مهرداد محمدی به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و شش جلسه محرومیت از حضور در مسابقات فوتبال محکوم شد.امیر عرب‌براقی به مدت ۲ ماه از انجام داوری در تمامی مسابقات فوتبال محروم شد، که یک ماه از این مدت به صورت تعلیقی اجرا خواهد شد.